صنعت تهران

۱۳۹۶/۰۸/۱۰

 

 

نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۷

________________________________________________________________________________________________

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

________________________________

 

 

نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۵

_________________________________________________________________________________________________________________

ما این افتخار را داشته ایم که در سال ۱۳۹۰-۹۵ در نمایشگاه صنعت تهران حضور پیدا کرده  و حضور در این نمایشگاه ها این فرصت را به ما داده تا در راستای توسعه این صنعت ارتباط خود را با  همکارانمان قوی تر و صمیمی تر کنیم.

 

 

 

نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۲

 

_____________________________________________________________________________________

___________________________

 

نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۱

____________________________________________________________________________________                                 _________________________________

نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۰

________________________________________________________________________________________________

___________________________________

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :