info@mco.ir – sales@mco.ir

۰۲۱-۸۸۷۱۴۶۹۰-۹۱
طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – سلولزی

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – سلولزی

الکترودهای جوشکاری را بعضا، بر اساس نوع پوشش آن ها طبقه بندی می کنند. این روش یکی از بهترین و مرسوم ترین روش های طبقه بندی الکترودهاست که اولین بار در بریتانیا، توسط موسسه استاندارد آن کشور ( BS) در سال 1950 میلادی صورت پذیرفت و تا به امروز توسعه یافت.

  • کلاس اول : سلولزی
  • کلاس دوم و سوم : روتیلی
  • کلاس چهارم : اسیدی
  • کلاس پنجم : اکسیدی
  • کلاس ششم : قلیایی یا بازی
  • کلاس هفتم : روتیلی با پودر آهن

 

  • کلاس اول : سلولزی

 

بیش از 40 درصد وزنی پوشش این نوع الکترودها را سلولز تشکیل می دهد که در اثر سوختن، مقدار زیادی هیدروژن و اکسید کربن آزاد می کنند. سایر ترکیبات مورد استفاده در پوشش الکترودهای سلولزی،25 درصد روتیل ( اکسید تیتانیوم )، 12 درصد فرومنگنز، 15 درصد منیزیت ( اکسید منیزیوم )، و الباقی سایر افزودنی ها نظیر سیلیکات ها می باشد.

گازهای حاصل حوضچه مذاب و قوس الکتریکی را از نفوذ گاز های مخرب اتمسفری مصون داشته، از این رو استفاده از این نوع الکترودهای جوشکاری اغلب در جوشکاری پاس ریشه خطوط لوله انتقال گاز، نفت، آب و سایر سیالات که در فضای باز جوشکاری می شوند کاربرد وسیعی پیدا کرده است.

 

وجود گازهای فعال آزاد شده حاصل از سوختن سلولز روکش الکترود، در داخل حوضچه مذاب، علاوه بر یونیزاسیون آن ها که باعث پایداری قوس الکتریکی می شود، به دلیل انرژی فزاینده خود، حرارت حوضچه جوش را نیز تا حد قابل توجهی افزایش داده و سبب نفوذ بسیار خوب جوش در داخل فلز پایه می گردد. از این رو در مراودات عامیانه کارگاهی بین جوشکاران، به الکترودهای خانواده سلولزی، ” الکترودهای نفوذی “ می گویند.

 

نظر به اینکه اغلب حجم مواد تشکیل دهنده پوشش الکترودی سلولزی را مواد فرار و سوزنده تشکیل می دهند، در نتیجه سرباره حاصل از جوشکاری با این الکترودها بسیاز نازک و غیر چسبنده بوده، به آسانی از سطح جوش برداشته می شود.

از دیگر مشخصات پوشش های سلولزی می توان به امکان استفاده از آن ها در وضعیت های مختلف جوشکاری، جوشکاری با جریان جوشکاری مستقیم و متناوب، تولید دود زیاد، قوس الکتریکی بسیار قوی و پایدار، پاشش زیاد جرقه های جوش، سطح جوش نسبتا خشن با مهره های درشت، فاصله دار و ناهموار اشاره نمود.

 

از جمله پر مصرف ترین الکترودهای سلولزی که در پروژه های جوشکاری خطوط لوله و نیز سایر پروژ های جوشکاری که در هوای آزاد انجام می شوند، می توان به انواع معروف زیر اشاره کرد:

 

E6010, E7010, E8010

 

برای شناسایی الکترودهای سلولزی با استفاده از استاندارد آمریکایی AWS ، کافی است بدانید، اگر عدد اول از سمت راست 0 یا 1 باشد، الکترود جزء خانواده سلولزی است. مطابق مثالی از سه نوع پر مصرف آن که در بالا اشاره شد.