نمایشگاه صنعت مشهد

2017/05/10

نمایشگاه صنعت مشهد 

________________________________________________________________________________________________________

ما این افتخار را داشته ایم که در سال  ۱۳۹۲ در نمایشگاه صنعت مشهد حضور پیدا کرده  و حضور در این نمایشگاه ها این فرصت را به ما داده تا در راستای توسعه این صنعت ارتباط خود را با  همکارانمان قوی تر و صمیمی تر کنیم.

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :