info@mco.ir – sales@mco.ir

۰۲۱-۸۸۷۱۴۶۹۰-۹۱
پیش درآمدی برجوشکاری قوس الکتریکی با سیم جوش و گاز محافظ– جوش CO2

پیش درآمدی برجوشکاری قوس الکتریکی با سیم جوش و گاز محافظ– جوش CO2

وقتی کار جوشکاری به طور دنباله دار و با تیراژ بالا یا طول جوش زیاد مد نظر باشد، می توان از فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ و سیم جوش مصرفی جامد  ( GMAW-MIG-MAG) و یا جوشکاری با سیم تو پودری ( FCAW) استفاده نمود. سرعتی تقریبا 2.5 تا 3 برابر سرعت جوشکاری های دستی و در عین حال نفوذ جوش قابل قبول و مورد تایید با کیقیت ظاهری مناسب بدون وجود سرباره و گل جوش ، کاربرد این فرآیند های جوشکاری نیمه اتوماتیک و اتو ماتیک را در کلیه صنایع متداول نموده است. تقریبا محدودیتی برای این دو روش تصور نمی شود و با پیشرفت های صنعت ساخت دستگاه های جوشکاری ، روز به روز دامنه استفاده از این فرآیند گسترده تر گردیده و می گردد.

 

سیم های تو پودری، همچنین با استفاده از ترکیبات متنوع و ممکن پودر های مصرفی درون سیم ، توانسته اند مشکل بزرگ عدم امکان آلیاژسازی سیم های جامد را بر طرف سازند و به این ترتیب دو روش فوق ترکیب موفقی از سرعت و کیفیت را برای جوشکاری انواع فلزات و آلیاژها را پدید آورده اند.

شاید تنها نقطه ضعف این فرآیند مشکلات آن در جوشکاری های بالاسری و سقفی است که محدودیت ناچیزی برای آن محسوب می شود.