پیش در آمدی برجوش جرقه ای

2017/05/04

در جوشکاری جرقه ای ( Flash butt Welding) ، قوس الکتریکی به صورت لحظه ای پدیدار می شود و مادامی که اتصال بین فلزات پایه برقرار است ادامه می یابد.

در اثر قوس الکتریکی اولیه ، و نیروی مقاومت الکتریکی فلزات پایه ، دمای آن ها بالا رفته و با کمک فشار عملیات جوشکاری و نفوذ دادن فلزات پایه در یکدیگر صورت می پذیرد.

استحکام حاصل از این نوع جوشکاری بسیار بالاست. جوشکاری به صورت اتو ماتیک و ماشینی صورت می پذیرد.

بیشترین کاربرد آن در صنایع تولید زنجیرو نیز جوشکاری ریل های راه آهن می باشد.

شماتیک جوشکاری جرقه ای  

 

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :