پیش در آمدی بر جوشکاری لیزری

2017/05/04

در جوشکاری با اشعه لیزر ( Laser Beam Welding-LBW) ، لبه قطعات به صورت جداگانه ذوب می گردد و پس از اتصال و سرد شدن تشکیل ساختار جامد پیوسته می دهد.

در جریان عملیات جوشکاری ، ناخالصی هایی نظیر اکسید ها ، و سولفید ها به سطح جوش آمده و در نتیجه استحکام جوش حاصل به مراتب از جوش های معمولی بیشتر است.

در جوشکاری لیزری ، توان یا انرژی فراهم شده بسیار بیشتر از جوشکاری قوس الکتریکی یا شعله ای است و لی نباید موجب تبخیر فلزات پایه گردد.

جوشکاری فلزات با لیزر گاز کربنیک به فلزاتی با ضخامت ۰٫۵ میلی متر محدود می شود ، زیرا توزیع حرارت در فلزات با ضخامت های بیشتر ، عریض تر شدن HAZ را به همراه خواهد داشت.

لیزر های یاقوت و نئو دیمیوم تپی ، سالهاست در صنایع الکترونیک و مخابرات به کار گرفته شده اند.

عمر تپ ها باید به حد کافی طولانی باشد تا اطمینان حاصل شود که توان دستگاه به گونه ای تحت کنترل است که از تبخیر ماده جلوگیری می شود.

سرعت جوشکاری با لیزر های تپی حالت جامد ، توسط آهنگ تکرار تپ ، که به طور معمول از یک در ثانیه تجاوز نمی کند ، محدود می شود.

جوشکاری سیم ها با استفاده از لیزر یاقوت تپی در صنعت ساخت مدار های چاپی ، برای جوش دادن سیم های رابط به اجزای مدار در برد های الکترونیکی و رله ها به کار می رود.

به طور نمونه سیم های نقره ای یا مسی به ضخامت یا قطر ۲۵ میکرون به طور رضایت بخش با یک تپ ۳ میلی ثانیه ای و توان متوسط ۱۰ وات جوش داده مس شوند.

در جوشکاری لیزری ، که یک نوع کوشکاری ذوبی است ، حرارت ذوب توسط تابه هم فاز تشعشع تک فامی یک لیزر تولید می شود. این تشعشعات لیزری را لیزر حالت جامد ( Solid State Laser) گویند، که در آن ها تابه توسط واسطه های جامد ، مانند نارسنگ ( Garnet) ایتریوم آلومینیوم ، تولید می شود.

شماتیک جوشکاری لیزری

شماتیک جوشکاری لیزری

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :