مقالات جوشکاری

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها–محتوی پودر آهن

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها–محتوی پودر آهن

الکترودهای جوشکاری را بعضا، بر اساس نوع پوشش آن ها طبقه بندی می کنند. این روش یکی از بهترین و مرسوم ترین روش های طبقه بندی الکترودهاست که اولین بار در بریتانیا، توسط موسسه استاندارد آن کشور ( BS) در سال ۱۹۵۰ میلادی صورت پذیرفت و تا به امروز توسعه یافت. کلاس اول :سلولزی کلاس […]

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – قلیایی یا بازی

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – قلیایی یا بازی

الکترودهای جوشکاری را بعضا، بر اساس نوع پوشش آن ها طبقه بندی می کنند. این روش یکی از بهترین و مرسوم ترین روش های طبقه بندی الکترودهاست که اولین بار در بریتانیا، توسط موسسه استاندارد آن کشور ( BS) در سال ۱۹۵۰ میلادی صورت پذیرفت و تا به امروز توسعه یافت. کلاس اول :سلولزی کلاس […]

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – اکسیدی

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – اکسیدی

الکترودهای جوشکاری را بعضا، بر اساس نوع پوشش آن ها طبقه بندی می کنند. این روش یکی از بهترین و مرسوم ترین روش های طبقه بندی الکترودهاست که اولین بار در بریتانیا، توسط موسسه استاندارد آن کشور ( BS) در سال ۱۹۵۰ میلادی صورت پذیرفت و تا به امروز توسعه یافت. کلاس اول :سلولزی کلاس […]

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – اسیدی

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – اسیدی

الکترودهای جوشکاری را بعضا، بر اساس نوع پوشش آن ها طبقه بندی می کنند. این روش یکی از بهترین و مرسوم ترین روش های طبقه بندی الکترودهاست که اولین بار در بریتانیا، توسط موسسه استاندارد آن کشور ( BS) در سال ۱۹۵۰ میلادی صورت پذیرفت و تا به امروز توسعه یافت. کلاس اول :سلولزی کلاس […]

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – رتیلی

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – رتیلی

الکترودهای جوشکاری را بعضا، بر اساس نوع پوشش آن ها طبقه بندی می کنند. این روش یکی از بهترین و مرسوم ترین روش های طبقه بندی الکترودهاست که اولین بار در بریتانیا، توسط موسسه استاندارد آن کشور ( BS) در سال ۱۹۵۰ میلادی صورت پذیرفت و تا به امروز توسعه یافت. کلاس اول :سلولزی کلاس […]

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – سلولزی

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – سلولزی

الکترودهای جوشکاری را بعضا، بر اساس نوع پوشش آن ها طبقه بندی می کنند. این روش یکی از بهترین و مرسوم ترین روش های طبقه بندی الکترودهاست که اولین بار در بریتانیا، توسط موسسه استاندارد آن کشور ( BS) در سال ۱۹۵۰ میلادی صورت پذیرفت و تا به امروز توسعه یافت. کلاس اول : سلولزی […]

مواد تشکیل دهنده الکترودها

مواد تشکیل دهنده الکترودها

به طور کلی مواد اصلی تشکیل دهنده پوشش الکترودها به ۶ دسته اصلی تقسیم می‌شوند: مواد سرباره ساز به صورت سنگ‌های معدنی می‌باشند، مانند سنگ تیتان (TiO2) به صورت طبیعی و به نام روتیل (Rotile) که در معادن یافت می‌شود، سنگ منگنز، فلوراسپار (Fluorspar) ، فلورایدها، آهک (Caco3)، خاک چینی (Kaolin)، کوارتز(Quartz)، سنگ مرمر، اکسیدآهن […]

تقسیم بندی الکترودها از نظر ضخامت پوشش

تقسیم بندی الکترودها از نظر ضخامت پوشش

تقسیم بندی الکترودها از نظر ضخامت پوشش سازندگان الکترود در گوشه و کنار دنیا، بر اساس استانداردهای مختلف و سفارش مشتریان، الکترودهای مختلفی با ضخامت های گوناگون تولید می کنند اگر قطر خارجی پوشش الکترود D و قطر مفتول فلزی الکترود d فرض می شود، تقسیم بندی الکترودها براساس ضخامت پوشش آن ها به قرار […]

پوشش الکترود های دستی پوشش دار-روکش دار

پوشش الکترود های دستی پوشش دار-روکش دار

نقش پوشش الکترود جلوگیری از زنگ زدن و آلودگی میله الکترود، در زمان انبارداری و جوشکاری محافظت از قوس و پایدارسازی قوس الکتریکی برقرارشده محافظت از حوضچه مذاب جوش به وسیله ایجاد گازهای منشعب شده، حاصل از سوختن پوشش الکترود در جریان جوشکاری محافظت از جوش به وسیله سرباره تشکیل شده ناشی از سوختن پوشش […]

مواد مصرفی جوشکاری

در اغلب فرایندهای جوشکاری، وجود یک یا چند ماده مصرفی برای برقراری بهتر اتصال وگاه محافظت از حوضچه مذاب ایجاد شده و از ضرورت‌های انکار ناپذیر به شمار می‌آید. مهمترین این مواد مصرفی که در جریان جوشکاری مصرف شده و اغلب قابل بازیافت نیز می باشند، عبارتند از : پرکننده‌های جوشکاری (Filler Materials) پودرهای جوشکاری(Welding […]