مقالات جوشکاری

جوشکاری دستی

جوشکاری دستی

جوشکاری قوس الکتریکی برای اولین بار و با الکترود ذغالی در سال ۱۸۸۱ میلادی انجام شد و ۷ سال بعد یعنی در سال ۱۸۸۸ میلادی، الکترود ذغالی با یک میله فولادی لخت جایگزین گردید. کیفیت اتصال به مراتب از قبل بهتر شده بود، اما ورود گازهای موجود در اتمسفر، به ویژه اکسیژن و نیتروژن به […]

تاریخچه جوشکاری

تاریخچه جوشکاری

تعریف جوشکاری: جوشکاری عبارتست از اتصال دو قطعه فلزی یا غیرفلزی به یکدیگر در اثر عوامل خارجی مثل حرارت یا فشار. تاریخچه جوشکاری : جوشکاری که امروزه به صورت یک علم پیشرفته و موثر در خدمت صنایع درآمده، در روزگار پیشین، یک هنر تجربی به حساب می آمد. تاریخ نویسان، نخستین روش های اتصال را […]