نمایشگاه ها

نمایشگاه نفت و گاز

  نمایشگاه صنعت نفت ۱۳۹۷ نمایشگاه صنعت نفت ۱۳۹۶   نمایشگاه صنعت نفت ۱۳۹۵ نمایشگاه صنعت نفت ۱۳۹۴ نمایشگاه نفت و گاز ۱۳۹۳  نمایشگاه نفت و گاز ۱۳۹۲ نمایشگاه نفت و گاز ۱۳۹۱ نمایشگاه نفت و گاز ۱۳۹۰

نمایشگاه صنعت تهران

نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۸ ________________________________________________________________________________________________ نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۷ ________________________________________________________________________________________________ نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۶ ________________________________________________________________________________________________ نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۵ ________________________________________________________________________________________________ ما این افتخار را داشته ایم که در سال ۱۳۹۵ در نمایشگاه صنعت تهران حضور پیدا کرده  و حضور در این نمایشگاه ها این فرصت را به ما داده تا در راستای […]

نمایشگاه سازه‌های فولادی تهران

 نمایشگاه سازه های فولادی استان تهران ______________________________________________________________________________________________________________ ما این افتخار را داشته ایم که در تیر ماه سال  ۱۳۹۴ در نمایشگاه سازه ها فولادی تهران حضور پیدا کرده  و حضور  در این نمایشگاه ها این فرصت را به ما داده تا در راستای توسعه این صنعت ارتباط خود را با  همکارانمان قوی تر و صمیمی […]

نمایشگاه صنعت مشهد

نمایشگاه صنعت مشهد  ________________________________________________________________________________________________________ ما این افتخار را داشته ایم که در سال  ۱۳۹۲ در نمایشگاه صنعت مشهد حضور پیدا کرده  و حضور در این نمایشگاه ها این فرصت را به ما داده تا در راستای توسعه این صنعت ارتباط خود را با  همکارانمان قوی تر و صمیمی تر کنیم.