نمایشگاه ها

صنعت تهران

    نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۷ ________________________________________________________________________________________________ _________________________________                 نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۶ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ________________________________     نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۵ _________________________________________________________________________________________________________________ ما این افتخار را داشته ایم که در سال ۱۳۹۰-۹۵ در نمایشگاه صنعت تهران حضور پیدا کرده  و حضور در این نمایشگاه ها این […]

سازه‌های فولادی تهران

 نمایشگاه سازه های فولادی استان تهران ______________________________________________________________________________________________________________ ما این افتخار را داشته ایم که در تیر ماه سال  ۱۳۹۴ در نمایشگاه سازه ها فولادی تهران حضور پیدا کرده  و حضور  در این نمایشگاه ها این فرصت را به ما داده تا در راستای توسعه این صنعت ارتباط خود را با  همکارانمان قوی تر و صمیمی […]

صنعت مشهد

نمایشگاه صنعت مشهد  ________________________________________________________________________________________________________   ما این افتخار را داشته ایم که در سال  ۱۳۹۲ در نمایشگاه صنعت مشهد حضور پیدا کرده  و حضور در این نمایشگاه ها این فرصت را به ما داده تا در راستای توسعه این صنعت ارتباط خود را با  همکارانمان قوی تر و صمیمی تر کنیم.