نمایشگاه ها

29/02/1397

نمایشگاه نفت و گاز

  نمایشگاه صنعت نفت ۱۳۹۷
10/08/1396

نمایشگاه صنعت تهران

نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۹ ________________________________________________________________________________________________       نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۸ ________________________________________________________________________________________________ نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۷ ________________________________________________________________________________________________ نمایشگاه صنعت تهران سال ۱۳۹۶ […]
20/02/1396

نمایشگاه سازه‌های فولادی تهران

 نمایشگاه سازه های فولادی استان تهران ______________________________________________________________________________________________________________ ما این افتخار را داشته ایم که در تیر ماه سال  ۱۳۹۴ در نمایشگاه سازه ها فولادی تهران حضور […]
20/02/1396

نمایشگاه صنعت مشهد

نمایشگاه صنعت مشهد  ________________________________________________________________________________________________________ ما این افتخار را داشته ایم که در سال  ۱۳۹۲ در نمایشگاه صنعت مشهد حضور پیدا کرده  و حضور در این نمایشگاه […]