مقالات جوشکاری

14/02/1396

پیش درآمدی برجوشکاری قوس الکتریکی با سیم جوش و گاز محافظ– جوش CO2

وقتی کار جوشکاری به طور دنباله دار و با تیراژ بالا یا طول جوش زیاد مد نظر باشد، می توان از فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با […]
14/02/1396

بررسی طبقه‌بندی سیم‌جوش مناسب برای جوشکاری فولادهای ساده کربنی

بررسی طبقه‌بندی سیم‌جوش مناسب برای جوشکاری فولادهای ساده کربنی مطابق استاندارد آمریکائی  AWS : A-5.18– جوش CO2 این طبقه‌بندی که برای استاندارد‌سازی سیم‌جوش‌ها و مفتول‌های جوشکاری […]
14/02/1396

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها–محتوی پودر آهن

الکترودهای جوشکاری را بعضا، بر اساس نوع پوشش آن ها طبقه بندی می کنند. این روش یکی از بهترین و مرسوم ترین روش های طبقه بندی […]
14/02/1396

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – قلیایی یا بازی

الکترودهای جوشکاری را بعضا، بر اساس نوع پوشش آن ها طبقه بندی می کنند. این روش یکی از بهترین و مرسوم ترین روش های طبقه بندی […]
14/02/1396

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – اکسیدی

الکترودهای جوشکاری را بعضا، بر اساس نوع پوشش آن ها طبقه بندی می کنند. این روش یکی از بهترین و مرسوم ترین روش های طبقه بندی […]
14/02/1396

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – اسیدی

الکترودهای جوشکاری را بعضا، بر اساس نوع پوشش آن ها طبقه بندی می کنند. این روش یکی از بهترین و مرسوم ترین روش های طبقه بندی […]
14/02/1396

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – رتیلی

الکترودهای جوشکاری را بعضا، بر اساس نوع پوشش آن ها طبقه بندی می کنند. این روش یکی از بهترین و مرسوم ترین روش های طبقه بندی […]
14/02/1396

طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – سلولزی

الکترودهای جوشکاری را بعضا، بر اساس نوع پوشش آن ها طبقه بندی می کنند. این روش یکی از بهترین و مرسوم ترین روش های طبقه بندی […]
14/02/1396

مواد تشکیل دهنده الکترودها

به طور کلی مواد اصلی تشکیل دهنده پوشش الکترودها به ۶ دسته اصلی تقسیم می‌شوند: مواد سرباره ساز به صورت سنگ‌های معدنی می‌باشند، مانند سنگ تیتان […]