سیم‌جوش توپودری در واقع یک غلاف استوانه‌ای فلزی و پیوسته است که داخل آن با عناصر آلیاژی مختلف و پودر فلاکس محافظ پر شده است. با استفاده از سیم‌جوش‌های توپودری می توان به طیف وسیعی از ترکیب‌های شیمیایی و ویژگی‌های متالورژیکی دست یافت .