سیم جوش های استنلس استیل مناسب جوشکاری ورق های استیل می باشند.